Loading...
Sosyalfest 2-3 Mart'ta Sen Nerdesin?
+90 (370) 418 84 87

Sosyal Model Tasarım yarışmalarından kastedilen, bireyin ilgili sosyal model tasarım teması altında sahip olduğu bireysel yetkinliklerini, sadece bireysel bağlamda değil, birey ve toplum ilişkisi içerisinde kullanılabilir olduğu düşünsel model tasarlamasıdır.

Böylece Sosyal Model, herhangi bir konuda sistem oluşturacak şekilde ortaya konulan tasarım şeklinde tarif edilebilir. Bu doğrultuda beklenen, sorun olan veya geliştirilmesi gereken bir konuda sorunu çözen, sistemi geliştiren veya yapıyı değiştiren yenilikçi tasarımların oluşturulmasıdır.

Bu bağlamda Sosyal Modelin ne olduğunun anlaşılmasına yönelik bir örneklendirme yapılacak olunursa bunun ilk örneklerini işleyen kamu kurumlarından verebilmek mümkündür.

e-Devlet Projesi, AFAD, AFAD Gönüllülük Modeli, Kızılay Gönüllülük Modeli, Sıfır Atık, Sevgi Evleri, Yaşlı Destek Programı (YADES), Toplum Yararına Programlar (TYP), Ulusal Staj Programı (USP) kamu sosyal model uygulama örnekleridir. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da kamu sosyal model uygulama örnekleri arasındadır.

İşte Sosyalfest, toplumsal konularda yenilikçi veya sorun çözme odaklı alternatif yaklaşımlar geliştirmek üzere toplumun genç kesiminden paydaşların bir araya gelmesini ve sosyal model uygulama örnekleri tasarlamasını hedefliyor.

Bu çerçevede Karabük Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından kaleme alınan Sosyal Model örneklerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.