Loading...
Sosyalfest 2-3 Mart'ta Sen Nerdesin?
+90 (370) 418 84 87
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı

Yasama ve yürütme organlarının birbirleriyle olan ilişkisi zemininde sınıflandırılan hükümet sistemlerinin uygulamada başarılı veya başarısız olmasının yürütmeye mal edilmesi ve sorumluluğun yürütmede bulunması nedeniyle yürütmeye hususi bir önem verilmesini gerektirmiştir. Uygulanan parlamenter sistemde de yürütmeye özel bir önem verilmiş özellikle 1982 Anayasası sonrasında yürütme oldukça güçlendirilmiştir. Türkiye’de uzun yıllar uygulanan parlamenter sistem deneyiminden sonra 16 Nisan 2017 referandumuyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütmenin yapısı ve işleyişinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile parlamenter sistemdeki yürütme organındaki çift başlılık kaldırılarak yürütme yetkisi yalnızca Cumhurbaşkanına verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi verilmiştir.

Cumhurbaşkanı söz konusu kararnamelerle yürütmenin yapısı ve işleyişini düzenleyebilmekte ve gereken değişiklikleri yapabilmektedir. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenmiştir.
Cumhurbaşkanlığı teşkilatında Cumhurbaşkanına bağlı kurum ve kuruluşlar, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ve ofisler, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Bakanlıklar düzenlenmiş bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanına bağlı yeni birimlerde oluşturulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yeni bir makam olarak Cumhurbaşkanı Yardımcılığı getirilmiştir. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının siyasi bir kimliği olmayıp bürokrat kimliği bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının sorumluluğu Cumhurbaşkanına karşı olup Cumhurbaşkanına görev ve yetkilerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmaktadır. Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanı Yardımcılarının sayısı hususunda bir kısıtlama getirilmemiştir. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra istediği sayıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilmektedir. Ancak 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine fiilen geçildiğinden beri sadece bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı atanmıştır. Başka atama yapılmamıştır. Bir tane Cumhurbaşkanı Yardımcısının bulunması Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri analiz edildiğinde yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Bu sosyal model çalışmasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısının yeterli olup olmadığı analiz edilecektir.

Link :Cumhurbaşkanı Yardımcı Örnek Modeli