Loading...
Sosyalfest 2-3 Mart'ta Sen Nerdesin?
+90 (370) 418 84 87
Türkiye Medya Birliği

Basın özgürlüğü toplumun bilgilenme hakkının kullanılması, hükümetin ve bürokrasinin denetlenmesi açılarından önemli işlevler görmektedir. Basın aracılığıyla toplumun elde ettiği bilgiler hükümetin ve bürokrasinin denetiminde son derece önemli olan kamuoyu denetimini harekete geçirmektedir. Ancak bütün hak ve özgürlüklerde olduğu gibi basın özgürlüğünün de çeşitli sınırları bulunmaktadır.

Basın özgürlüğünün sınırlarından biri de devlet güvenliğidir. Devlet güvenliğini ilgilendiren konularda basının hukuki sınırları koruması gerekir. Ancak devlet güvenliği konusu her zaman çok açık değildir. Dolayısıyla devlet güvenliği konusu devlet ile basın arasında tartışmalara neden olan, kimi zaman çeşitli davalar açılmasına neden olan önemli bir problemdir. Bu problemli alanda, basın özgürlüğü ile devlet güvenliği arasında yeni bir yaklaşım geliştirmek ihtiyacı hissedilmektedir.

Çalışmada toplum yararını da analize dahil ederek, basın özgürlüğü ve devlet güvenliği arasında sağlıklı bir denge noktası bulma arayışına girilecektir. Bu denge noktasını bulabilmek adına, yeni bir formülasyon, yeni bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Link :Türkiye Medya Birliği Örnek Modeli