Loading...
Sosyalfest 2-3 Mart'ta Sen Nerdesin?
+90 (370) 418 84 87
Yargı Teşkilatında Yeniden Yapılanma Örnek Modeli

Türkiye’de yargı teşkilatı parçalı bir yapıya sahip bulunmaktadır. Çok parçalı bir yapıya sahip olan yargı teşkilatı 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile geliştirilmiştir. 2017 Anayasa değişikliği ile demokratik ülkelerde bulunmayan askeri adli yargı ve askeri idari yargı kolları kapatılmıştır. Bu yargı kollarının kapatılmasıyla birlikte Türkiye’de yargı teşkilatı beş yargı kolu olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye’de anayasa yargısı, adli yargı, idari yargı, uyuşmazlık yargısı ve seçim yargısı olmak üzere beş yargı kolu bulunmaktadır. Yargı teşkilatının bu kadar parçalı yapıda olması çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Adli ve idari yargının iki ayrı yargı kolu olarak düzenlenmesi, bu yargı kolları arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmek üzere bir başka yargı kolu olan uyuşmazlık yargı kolunun oluşmasına yol açmıştır. Bu durum yavaş işleyen yargılama süreçlerine eklenen yeni aşamalar nedeniyle yargının işleyişini daha da yavaşlatmaktadır. Yargı teşkilatının sadeleştirilmesi ve yargısal işleyişin hızlandırılması açısından yargı kollarının sayısının azaltılmasının fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu amaçla çalışmada yargı teşkilatının yeniden yapılandırılması konusunda bir model önerisi sunulacaktır.

Link : Yargı Teşkilatında Yeniden Yapılanma Örnek Modeli