Loading...
Sosyalfest 2-3 Mart'ta Sen Nerdesin?
+90 (370) 418 84 87
Sosyal Bilimler Festivali Örnek Modeli

Türkiye’de sosyal bilimler alanındaki akademik destekler mühendislik ve tıp alanlarına göre oldukça sınırlı kalmaktadır. Bu durum sosyal bilimler alanının gelişmesinde ve sosyal bilimler alanındaki problemlerin çözümlenmesinde yetersizliklere yol açmaktadır. Bu sorunlar sosyal bilimler alanında diğer ülkelerin benimsediği yol, yöntem ve modellerin benimsenmesine neden olmaktadır. Başka ülkelerin benimsediği modellerin uygulanması ise Türkiye açısından uyarlama ve uyum problemlerine yol açmaktadır. Diğer taraftan bilim üreten değil, tüketen konumunda bulunmak sosyal bilimlerin yenilikçi boyutunu ikinci planda bırakmaktadır. Sosyal bilimler alanında Türkiye’nin kendi problemlerini ve dünyanın yaşadığı problemleri çözecek yenilikçi yaklaşımlar geliştirmesi son derece önemlidir. Akademik teşvik ve desteklerin sosyal bilimlere uyumlu hale getirilmesi, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan sosyal bilimler alanında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi için üniversitelerden başlayarak bütün eğitim kademelerindeki bilim insanı, öğretmen, öğrenci, mezun, kamu ya da özel sektör çalışanı gibi sahada uygulama alanında çalışan herkesin sürece katkı sunmasının sağlanması gelişmenin hızlı ve yaygın olması açısından gereklidir. Bunu sağlamak için de Türkiye’de geniş katılımlı, farklı kategorilerde yarışmalar yapılması ve bu yarışmaların kamu ve özel sektör tarafından da desteklenmesi sürece katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda kısaca Sosyofest olarak ifade edeceğimiz Sosyal Bilimler Festivali isimli bir kategorilere ayrılmış yarışma programının düzenlenmesi önerilmektedir. Bu öneri bir model haline getirilerek çalışma kapsamında sunulacaktır.

Link : Bilimsel Çalışmaların Arttırılması Örnek Modeli