Loading...
Sosyalfest 2-3 Mart'ta Sen Nerdesin?
+90 (370) 418 84 87
HUKUKİ ÇERÇEVE

Sosyal model tasarım yarışmalarına yapılan her bir başvurunun mülkiyet hakkı fikir sahibine aittir.

Diğer taraftan fikir sahibi;

Eserin Sosyalfest kapsamında proje gösterimlerinin ve sunumlarının yapılması, eserlerin gerek basılı materyal olarak basılması ve yayımlanması, gerekse dijital mecralarda iletimi ve yayınlanması haklarını,

Ayrıca eserin bütününün veya eserden bir parçanın Karabük Üniversitesi tarafından etkinlikler ve eğitim-öğretim, tanıtım ve farkındalık artırma faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri ile dijital mecralarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline uygun araçlarla umuma iletim haklarını,
Karabük Üniversitesi ile ortak bir şekilde kullanmayı kabul eder.

Karabük Üniversitesi tarafından Sosyal modellerin tanıtımının yapılması, uygulama safhasına geçmesinin sağlanması, sosyal model sahipleri ile uygulayacak kurumların birbirine erişiminin sağlanması, sosyal modellerin kurumsal ihtiyaçlara göre geliştirilmesi, paylaşım sürecinin oluşturulması gibi faaliyetlerin planlanması ve organizasyonu konularında faaliyetler yürüterek Sosyalfest sonrası süreçte destekleme çalışmaları planlanmaktadır.

Bu kapsamda Karabük Üniversitesi Sosyalfest Sosyal Bilimler Festivali sosyal model tasarım yarışmalarına başvuran ve alan etkinliklerine katılan herkes, aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilen “Sosyalfest Sosyal Model Tasarım Yarışması Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” içerisinde yer alan maddeleri kabul etmiş sayılır.


Link :Fikri Hak Devir Sözleşmesi