Loading...
Sosyalfest 2-3 Mart'ta Sen Nerdesin?
+90 (370) 418 84 87
Sık Sorulan Sorular

Sosyal Model Tasarım Yarışmaları’na katılım şartlarını genel şartlar, özel şartlar ve etik kurallar şeklinde üç başlık altında sıralayabiliriz.

Genel Şartlar
Sosyalfest’in üç kategori altındaki on dört sosyal model tasarım yarışmasına katılım, Türkiye içerisindeki üniversiteleri, liseleri ve ortaokulları kapsamaktadır.
Sosyalfest Üniversite kategorisi; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere Türkiye içerisinde öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerine açıktır.
Sosyalfest Lise kategorisi, Türkiye içerisindeki bütün lise öğrencilerine açıktır.
Sosyalfest Ortaokul kategorisi, Türkiye içerisindeki bütün ortaokul öğrencilerine açıktır.

Özel Şartlar
Sosyalfest’in üç kategori altındaki on dört sosyal model tasarım yarışmasına yapılacak başvurular çerçevesinde kurgulanan sosyal modellerin; özgün, yenilikçi ve sorun çözücü nitelikte olması beklenmektedir.

Etik Kurallar
Sosyalfest’in üç kategori altındaki on dört sosyal model tasarım yarışmasına yapılacak başvurular çerçevesinde kurgulanan sosyal modeller; toplumun milli-manevi değerleri ile hukuk kurallarına uygun olmalıdır.
Sosyal Model Tasarım Yarışmaları Organizasyon Komisyonu gerekli ve yeterli teknik özelliklere sahip olmayan veya hukuki niteliklerden yoksun Sosyal Model Tasarım başvurularını değerlendirme dışı bırakma hakkına sahiptir.


Hayır. Sosyalfest’in üç kategori altındaki on dört sosyal model tasarım yarışmasına yapılacak başvurular bireysel olabileceği gibi takım halinde de olabilir.

Sosyalfest’in üç kategori altındaki on dört sosyal model tasarım yarışmasına bireysel yapılacak başvurular için birinci sorunun cevabında değinilen genel şartlar geçerlidir.

Yarışmaya bireysel olarak ya da takım halinde katılmak isteyenler genel şartları karşılamak kaydıyla Sosyalfest’in kendi öğrencilik kategorisindeki sosyal model tasarım yarışmalarından her birisine birden fazla tasarım ile katılabilir.
Bir katılımcı bireysel olarak genel şartları karşılamak kaydıyla birden fazla takıma üye olabilir ve yine genel şartları karşılamak kaydıyla bir takımın üye sayısı en az iki en fazla on kişiden oluşabilir.

Ortaokul ve Lise Kategorisindeki Bireysel Yarışmacıların ve Takımların danışman zorunluluğu bulunurken, Üniversite Kategorisindeki Bireysel Yarışmacıların ve Takımların danışman zorunluluğu bulunmamaktadır. Ortaokul ve Lise kategorisi için danışmanlar öğretmenler arasından belirlenebileceği gibi reşit olmak kaydı ile tercih edilen üçüncü bir kişi de danışmanlık yapabilir. Danışman sayısı en fazla bir tanedir.

Sosyalfest’in üç kategori altındaki on dört sosyal model tasarım yarışmasına başvuru yapmak için ilgili link,

https://sosyalfest.karabuk.edu.tr/

Açılan sayfada öncelikle üst sekmede yer alan başvuru dokümanı indirilerek doldurulmalı, akabinde başvuru formunda yer alan diğer bilgiler girilmelidir.


Ancak dikkat edilmesi gereken başvuru formu doldurulurken başvuru şeklini bireysel ve takım olarak netleştirme gerekliliğidir. İlgili tercihe göre farklı başvuru formunda farklı bilgi kutucukları çıkacaktır. Açıklığa kavuşturulması gereken diğer bir madde başvuru ekranında yer alan «Dosya Seç» sekmesidir. Dosya Seç sekmesi yarışma katılımcısı bireyin veya takımın tasarladığı sosyal modeli anlattığı dosyayı yükleyeceği işlevdir.


Yarışma katılımcısı bireyin veya takımın tasarladığı sosyal modeli anlatacağı dosyaya dair herhangi bir format bulunmamaktadır.  Sosyalfest, toplumsal konularda yenilikçi veya sorun çözme odaklı alternatif yaklaşımlar geliştirmek üzere toplumun her kesiminden paydaşların bir araya gelmesini amaçlayan bir bütünlük olduğu için yarışma katılımcılarının kurgularını sınırlamak istemez. Ancak başvuru dili sadece Türkçe’dir.

Yarışma katılımcısı bireyin veya takımın tasarladığı sosyal modeli anlattığı dosyalar ile başvuru sayfasında üst sekmede yer alan başvuru dokümanı tek bir winrar – rar dosyası içerisinde birleştirilmeli ve ilgili rar dosyası dosya seç sekmesinden yüklenmelidir.

Son olarak başvurumu tamamla seçeneği işaretlenmelidir.

Sosyal Model Tasarım yarışmalarından kastedilen, bireyin ilgili sosyal model tasarım teması altında sahip olduğu bireysel yetkinliklerini, sadece bireysel bağlamda değil, birey ve toplum ilişkisi içerisinde kullanılabilir olduğu düşünsel model tasarlamasıdır.
Böylece Sosyal Model, herhangi bir konuda sistem oluşturacak şekilde ortaya konulan tasarım şeklinde tarif edilebilir. Bu doğrultuda beklenen, sorun olan veya geliştirilmesi gereken bir konuda sorunu çözen, sistemi geliştiren veya yapıyı değiştiren yenilikçi tasarımların oluşturulmasıdır.

Bu sebeple tekraren vurgulamak gerektiği gibi yarışma katılımcısı bireyin veya takımın tasarladığı sosyal modeli anlatacağı dosyaya dair herhangi bir format zorunluluğu bulunmadığı gibi;
Yarışma katılımcısı bireyin veya takımın tasarladığı sosyal modeli anlatırken ilgili sosyal modele yönelik fiziksel ve somut bir çıktı üretmek veya prototip tasarlamak gibi bir zorunluluğu da bulunmamaktadır.
Şayet yarışma katılımcısı bireyin veya takımın tasarladığı sosyal modelin içeriğinde teorik olarak yazıya dökülmüş bir şekilde, modelin kapsadığı fiziksel ve somut bir çıktı üretmek veya prototip tasarlamak gibi adımlara yer verilmiş olsa bile aynı esneklik geçerliliğini korur.

Sosyal Modelin ne olduğunun anlaşılmasına yönelik bir örneklendirme yapılacak olunursa bunun ilk örneklerini işleyen kamu kurumlarından verebilmek mümkündür.

e-Devlet Projesi, AFAD, AFAD Gönüllülük Modeli, Kızılay Gönüllülük Modeli, Sıfır Atık, Sevgi Evleri, Yaşlı Destek Programı (YADES), Toplum Yararına Programlar (TYP), Ulusal Staj Programı (USP) kamu sosyal model uygulama örnekleridir.
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da kamu sosyal model uygulama örnekleri arasındadır.

İşte Sosyalfest, toplumsal konularda yenilikçi veya sorun çözme odaklı alternatif yaklaşımlar geliştirmek üzere toplumun genç kesiminden paydaşların bir araya gelmesini ve sosyal model uygulama örnekleri tasarlamasını hedefliyor.
Bu çerçevede Karabük Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından kaleme alınan Sosyal Model örneklerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

https://www.sosyalfest.org/ornekmodeller.aspx

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Sosyal Model Tasarımı
https://www.sosyalfest.org/cbymodeli.aspx

Türkiye Sosyal Bilimler Araştırma Kurumu (TÜSOAK) Sosyal Model Tasarımı
https://www.sosyalfest.org/tusoak.aspx

Türkiye Çeviri Kurumu (TÜÇEK) Sosyal Model Tasarımı
https://www.sosyalfest.org/tucek.aspx

Bilimsel Çalışmaların Artırılması Kamu Politikası Sosyal Model Tasarımı
https://www.sosyalfest.org/bilimselcalismalar.aspx

Türkiye Medya Birliği Sosyal Model Tasarımı
https://www.sosyalfest.org/medyabirligi.aspx

Yargı Teşkilatında Yeniden Yapılanma: Bir Model Önerisi
https://sosyalfest.org/yargiteskilati.aspx
 
Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımların Geliştirilmesi İçin Bir Model Önerisi: Sosyofest (Sosyal Bilimler Festivali)
https://sosyalfest.org/sosyalbilimlermodeli.aspx
 

Bakan Yardımcılıklarında Yeniden Yapılanma: Bakan Başyardımcılığı Modeli

https://sosyalfest.org/bakanyardimciligi.aspx

Sosyalfest’in üç kategori altındaki on dört sosyal model tasarım yarışmasına yapılacak başvurular tamamen ücretsizdir. Sosyal model tasarım yarışmalarına katılmak için son başvuru tarihi 09 Şubat 2024 günüdür.

Sosyalfest’in üç kategori altındaki on dört sosyal model tasarım yarışmasına katılım sağlayan yarışmacılara elektronik katılım belgesi düzenlenecektir.

Sosyalfest’in üç kategori altındaki on dört sosyal model tasarım yarışmasına yapılacak başvuruları değerlendirme görevi, her bir sosyal model tasarım yarışması için özel olarak oluşturulan komisyonlara verilmiştir. Bir başka deyişle on dört sosyal model tasarım yarışmasının her birisi için ayrı bir değerlendirme komisyonu vardır. 14 komisyonun her bir üyesi, ilgili yarışmanın kategorisi, içeriği ve çıktıları hakkında yeterli tecrübeye ve entelektüel ve akademik birikime sahip uzman isimlerden oluşmaktadır.

Değerlendirme kriterleri, ön inceleme ve nihai değerlendirme şeklinde ikiye ayrılmaktadır.
Her bir sosyal model tasarım yarışması için özel olarak oluşturulan komisyonlar tarafından belirlenen değerlendirme kriterleri çerçevesinde yarışmaya gelen başvurular ön incelemeye tabi tutulacaktır.

Ön inceleme esnasında genel şartlar, özel şartlar ve etik kurallara uygunluk inceleneceği gibi tasarlanan sosyal modelin özgünlüğü, beklenti, yarar, amaç fonksiyonu değerlendirilecektir.

Ortaokul kategorisindeki her bir sosyal model tasarım yarışması için yapılan ön inceleme sonucunda belirlenen detay kriterler çerçevesinde en yüksek puanı alan ilk 5 model tasarımı nihai değerlendirmeye alınacaktır.

Lise kategorisindeki her bir sosyal model tasarım yarışması için yapılan ön inceleme sonucunda belirlenen detay kriterler çerçevesinde en yüksek puanı alan ilk 10 model tasarımı nihai değerlendirmeye alınacaktır.

Üniversite kategorisindeki her bir sosyal model tasarım yarışması için yapılan ön inceleme sonucunda belirlenen detay kriterler çerçevesinde en yüksek puanı alan ilk 25 model tasarımı nihai değerlendirmeye alınacaktır.

Sosyalfest İcra Kurulu, ortaokul, lise ve üniversite kategorileri için nihai değerlendirmeye alınacak model sayısını değiştirme hakkını saklı tutar.

Nihai inceleme esnasında daha spesifik ve tematik bir incelikle tasarlanan sosyal modelin toplumsal yarar fonksiyonu çıktıları değerlendirilecek, her bir sosyal model tasarım yarışması için ilk üç derece tasarım belirlenecektir.
Her bir sosyal model tasarım yarışması için özel olarak oluşturulan komisyonlar tarafından belirlenen değerlendirme kriterleri üzerinde Sosyalfest İcra Komitesi ve Sosyal Model Tasarım Yarışmaları Organizasyon Komisyonu gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Sosyal model tasarım yarışmalarının sonuçlarına itiraz üç ayrı süreçte gerçekleştirilebilir.

Bunlardan birincisi başvurunun red edilmesi karşısındaki itirazdır. Şayet yarışmaya katılan sosyal model tasarımı, tasarım yarışmalarının katılım şartları olarak ilan edilen genel şartlar, özel şartlar ve etik kurallara uymuyorsa bu başvuru kabul edilmez. Bu kapsamda yarışmacıların Sosyalfest İtiraz Komisyonu’na başvuru hakkı vardır.

Bunlardan ikincisi her bir sosyal model tasarım yarışması kategorisi özelinde ön inceleme sonucunda belirlenen detay kriterler çerçevesinde en yüksek puanı alarak nihai değerlendirmeye kalan başvurular hakkındadır. Nihai değerlendirmeye alınmayan başvurular kapsamında yarışmacıların Sosyalfest İtiraz Komisyonu’na başvuru hakkı vardır.

Bunlardan üçüncüsü nihai değerlendirme sonucunda her bir sosyal model tasarım yarışması kategorisi özelinde belirlenen birinci, ikinci ve üçüncü tasarıma karşı yapılan itiraz başvurularıdır. Ayrıca nihai değerlendirmeye kalan başvuru sahipleri, nihai değerlendirmeye kaldığı yarışma alan ya da alanları ile ilgili olarak sıralamaya itiraz edebilirler. Bu adım kapsamında yarışmacıların Sosyalfest Üst İtiraz Komisyonu’na başvuru hakkı vardır.

Sosyal model tasarım yarışmalarına yapılan her bir başvurunun mülkiyet hakkı fikir sahibine aittir.

Diğer taraftan fikir sahibi;

Eserin Sosyalfest kapsamında proje gösterimlerinin ve sunumlarının yapılması, eserlerin gerek basılı materyal olarak basılması ve yayımlanması, gerekse dijital mecralarda iletimi ve yayınlanması haklarını,

Ayrıca eserin bütününün veya eserden bir parçanın Karabük Üniversitesi tarafından etkinlikler ve eğitim-öğretim, tanıtım ve farkındalık artırma faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri ile dijital mecralarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline uygun araçlarla umuma iletim haklarını,
Karabük Üniversitesi ile ortak bir şekilde kullanmayı kabul eder.

Karabük Üniversitesi tarafından Sosyal modellerin tanıtımının yapılması, uygulama safhasına geçmesinin sağlanması, sosyal model sahipleri ile uygulayacak kurumların birbirine erişiminin sağlanması, sosyal modellerin kurumsal ihtiyaçlara göre geliştirilmesi, paylaşım sürecinin oluşturulması gibi faaliyetlerin planlanması ve organizasyonu konularında faaliyetler yürüterek Sosyalfest sonrası süreçte destekleme çalışmaları planlanmaktadır.

Bu kapsamda Karabük Üniversitesi Sosyalfest Sosyal Bilimler Festivali sosyal model tasarım yarışmalarına başvuran ve alan etkinliklerine katılan herkes, aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilen “Sosyalfest Sosyal Model Tasarım Yarışması Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” içerisinde yer alan maddeleri kabul etmiş sayılır.


Link :Fikri Hak Devir Sözleşmesi

Her bir sosyal model tasarım yarışması için nihai inceleme sonucunda belirlenen derece eserlerin (1.,2.,3.) ödülleri sıra ile 25.000 Türk lirası (yarışma birincisi), 15.000 Türk lirası (yarışma ikincisi), 10.000 Türk lirası (yarışma üçüncüsü) şeklindedir.
O halde belirtmek gerekir ki ödüllendirme Sosyalfest’in üç kategori altındaki on dört sosyal model tasarım yarışmasının her birisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden tasarımlara yönelik yapılacaktır.

Ayrıca Sosyalfest Lise Sıfır Atık Sosyal Model Tasarım Yarışması kapsamında gerekli izinler alındığı takdirde Emine Erdoğan Jüri Özel Ödülü; Sosyalfest Üniversite Şiddetin Azaltılması Sosyal Model Tasarım Yarışması kapsamında Başak Cengiz Jüri Özel Ödülü takdim edilecektir.

Ödül töreni, Sosyalfest’in Karabük Üniversitesi kampüsü içerisinde 2-3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek alan etkinlikleri çerçevesinde yapılacaktır.

Sosyalfest süresince “Sizin Gözünüzden Sosyalfest” teması ile 2-3 Mart 2024 tarihlerinde Karabük Üniversitesi tarafından ülkemizde ilki gerçekleştirilecek olan Sosyalfest (Sosyal Bilimler Festivali) süresince yapılacak olan yarışmalar, etkinlikler, söyleşiler, atölye çalışmaları vb. tüm etkinlikleri takip ederek Sosyalfestin temasına uygun fotoğrafların çekilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmaya, 02 Mart 2024 tarihlerinde saat 09.00 ile 15:00 arasında Karabük Üniversitesi Demirçelik Kampüsü Sosyal Yaşam Merkezi Alanında belirlenen (kayıt masasının olacağı yer) kayıt masasına gelip şahsen “Katılım Başvuru Formu” doldurularak kaydolan kişiler katılabilir.

Kayıt sırasında Öğrenci Kimliği veya belgesi, T.C Nüfus cüzdanı veya pasaportunun katılımcıların yanlarında bulunması gereklidir. Belirtilen saat ve tarih dışında kayıt işlemi yapılmayacaktır. Kayıt sırasında çekilecek ilk fotoğraf, yarışmacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir.

Çekilen fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Birden fazla fotoğraf makinesi kullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kaydettirilmesi gerekecektir.

"Sosyalfest" Sosyal Bilimler Festivali’nde gönüllü öğrenci olabilmek için Karabük Üniversitesi’nde önlisans, lisans veya lisansüstü eğitim öğrencisi olmak gereklidir. Sosyalfestin en önemli öznesi olan üniversitemizin öğrencilerinin alan etkinliklerinde görev almak istemesi durumunda

 https://www.sosyalfest.org/gonullu.aspx  adresinden başvuru yapmaları mümmkündür.

"Sosyalfest" Sosyal Bilimler Festivali’nde gönüllü öğrenci olabilmek için sosyalfest.org sitesinde “başvuru” sekmesinden gönüllü öğrenci başvuru seçeneği tercih edilir. Açılan sayfada yer alan forma gerekli bilgiler işlenerek başvuru tamamlanır.Başvuru sonrası Sosyalfest Koordinatörlüğü tarafından gönüllü öğrencimize kısa mesaj gönderilerek, öğrencimiz tarih bilgisi verilerek bilgilendirme görüşmesine davet edilir. Görüşme sonrası gönüllü öğrencimiz yetkinliklerine göre Sosyalfest Alan Etkinlikleri Organizasyon Komisyonu tarafından görevlendirilir.

Sosyalfest’in Karabük Üniversitesi kampüsü içerisinde 02-03 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek alan etkinliklerini herkes ziyaret edebilir. Bunun için ziyaretçilerden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Sosyalfest alan etkinlikleri programının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürmektedir. Program netleşince web sitesinden ilan edilecektir.

Sosyalfest’in Karabük Üniversitesi kampüsü içerisinde gerçekleştirilecek alan etkinliklerinde stant kiralamak isteyenler 0370 418 84 87 numaralı telefondan bilgi alabileceği gibi https://www.sosyalfest.org/kurumsal-basvuru.aspx adresinden başvuru yapabilirler.

Sosyalfest bağış hesabı bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Banka Adı        :               T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Hesap Adı:       :               Karabük Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Banka IBAN No (TL)    :TR20 0001 0022 9351 7206 6153 27

Banka IBAN No (USD)                :TR20 0001 0022 9351 7206 6153 28

Banka IBAN No (EURO)             :TR20 0001 0022 9351 7206 6153 29

Dekont Açıklaması    :SosyalFest Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere (Bağış)

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve kurumsal bütünlüğü; düşünce, pratik ve uygulama bağlamını biçimlendirdiği “Sosyalfest” festival organizasyonunun yürütücüsüdür. Organizasyonel sahiplik ve mülkiyet, bu kurumsal bütünlüğe aittir.
Bu kapsamda Sosyalfest Sosyal Bilimler Festivali’nin kurumsal işbirlikleri uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği, mali ve finansman desteği olarak adlandırılan dört destek kategorisi ve kurumsal destekleyiciler, kurumsal paydaşlar ve sponsorlar olarak isimlendirilen üç aktör kategorisi çerçevesinde yürütülebilir.
Destek Kategorileri
  1. Uygulama Desteği; Uygulama desteğinden beklenen, kurumsal destekleyici aktörün sahip olduğu lojistik ve teknik altyapı imkânlarını festivalin saha çalışmalarında kullanılacak şekilde festivale destek olmasıdır.
  2. Alan Desteği; Alan desteğinden beklenen, kurumsal destekleyici aktörün sahip olduğu insan kaynakları ve fizikî alan imkânlarını festivalin saha çalışmalarında kullanılacak şekilde festivale destek olmasıdır.
  3. İletişim ve Tanıtım Desteği; İletişim ve tanıtım desteğinden beklenen, kurumsal destekleyici aktörün sahip olduğu tanıtım ve propaganda imkânlarını festivalin geniş kitlelere ulaştırılması adına kullanarak festivale destek olmasıdır. Özellikle Türkiye Yüzyılı Gençliği’nin sosyal düşünme becerilerini geliştirecek bu festivalin, olabildiğinde geniş bir çerçevede tanıtımının yapılması ve alana ziyaretçi çekilmesi için önemli bir dayanak iletişim ve tanıtım desteğidir. İletişim ve tanıtım desteği fizikî ve sosyal medya reklâm uygulamalarında festivalin tanıtımının yapılmasını kapsayabileceği gibi, kurumsal yüzlerin festivale davet mesajını içeren kısa filmlerden de oluşabilir.
  4. Malî ve Finansman Desteği; Malî ve finansman desteğinden beklenen, kurumsal destekleyici aktörün sahip olduğu maddî – nakdî – finansal kaynaklarını festivalin yarışma ve saha çalışmalarında kullanılacak şekilde festivale destek olmasıdır. Malî ve finansman desteğinden beklenen, yüksek bir maliyet ve insan gücü kaynağı gerektiren festivalin maddî temellerini, yarışmanın bütünlüğü ve atmosferini destekleyecek mahiyette kullanabilmektir. Bu destek alanında derecelendirmeler aşağıdaki gibidir.
 
  • 100.000 Türk Lirası’na Kadar                Bronz Sponsor
  • 250.000 Türk Lirası’na Kadar               Gümüş Sponsor
  • 500.000 Türk Lirası’na Kadar               Altın Sponsor
  • 1.000.000 Türk Lirası’na Kadar             Platin Sponsor
  • 1.000.00 ve Üzeri                                       Elmas Sponsor
Kurumsal Destekleyiciler
Sosyalfest’in gerek yarışma aşamasında gerekse alana yönelik atelye çalışmaları boyutunda festivalin kurumsal destekleyicileri olarak anılan aktörlerden beklenen festivale yukarıda sayılan dört başlığın tamamında destek sağlayabilir olmasıdır.

Kurumsal Paydaşlar
Sosyalfest’in gerek yarışma aşamasında gerekse alana yönelik atelye çalışmaları boyutunda festivalin kurumsal paydaşları olarak anılan aktörlerden beklenen festivale aşağıda sayılan uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği, malî ve finansman desteği başlıklarının en az iki ya da üçünde destek sağlayabilir olmasıdır. Kurumsal Paydaş olunabilmesi için 4 destek türünden 2 ya da 3’ünde destek olunması gerekmektedir.

Sponsorlar
Sosyalfest’in gerek yarışma aşamasında gerekse alana yönelik atelye çalışmaları boyutunda festivalin kurumsal sponsorları olarak anılan aktörlerden beklenen festivalin destek başlıkları arasından sadece malî ve finansman desteği noktasında destek sağlayabilir olmasıdır.

Sosyalfest Sosyal Bilimler Festivali hakkındaki bütün sorularınıza, Karabük Üniversitesi Sosyalfest Koordinatörlüğü İletişim Merkezi’ni ((+90 (370) 418 84 87)) arayarak cevap alabileceğiniz gibi sosyalfest@karabuk.edu.tr adresine göndereceğiniz elektronik postalar üzerinden de cevap alabilirsiniz.

Sosyalfest Koordinatörlüğü Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü, Öğrenci işleri Merkezi Binası