Loading...
Sosyalfest 2-3 Mart'ta Sen Nerdesin?
+90 (370) 418 84 87
Kapsam

Yenilikçi ve sorun çözme odaklı yaklaşımlar içeren misyonu ile Türkiye’de milli bir sosyal bilimler hamlesinin başlatılması vizyonuna sahip olan Sosyalfest Sosyal Bilimler Festivali, ilgili birçok paydaşın katılımıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivalidir.

Sosyalfest bu kapsamda ortaokul, lise ve üniversite kategorisi altında toplam on dört sosyal model tasarım yarışması ile sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel, sportif içerikli alan etkinliklerinden oluşan bir bütünlüğü temsil eder.

“Gelişime Öncülük Et” teması altında şekillenen sosyal model tasarım yarışmalarının kapsamı birey ve toplum ilişkisi etrafında şekillenir. Bu doğrultuda sorun olan veya geliştirilmesi gereken bir konuda; mevcut sorunu çözen, sistemi geliştiren veya yapıyı değiştiren yenilikçi sosyal model tasarımlarının ortaya konulabilmesi Sosyalfest Sosyal Model Tasarım Yarışmaları’nın kapsam ve sınırını çizer.

Böylece tasarlanacak sosyal modellerin, birey ve toplum ilişkisini geliştirecek ve varlığı devam eden sorunlara çözüm önerileri sunabilecek çerçevede tasarlanması gerekliliği karşımıza çıkıyor.

Sosyalfest’in milli bir sosyal bilimler hamlesinin başlatılması vizyonu doğrultusunda ilgili birçok paydaşı ortak bir zeminde buluşturmak hedefi ise Sosyalfest’in ikinci kısmını oluşturan alan etkinliklerinin kapsam ve sınırını çizmektedir. Bu doğrultuda festivalin ruhunu zenginleştirecek, atmosferini çeşitlendirecek alan etkinlikleri sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel, sportif içerikli tematikler çerçevesini kapsar.

Festivalin sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif içerikli tematiklerinin uygulama örnekleri; atölye çalışmaları, tiyatro, müzik ve şiir dinletisi, tarihî geziler, konser, kültürel etkinlikler, spor turnuvaları, kurumsal paydaşların tanıtım, stant ve sergi uygulamaları, imza - söyleşi etkinliği ve canlı yayın şeklinde planlanmıştır.