Loading...
Sosyalfest 2-3 Mart'ta Sen Nerdesin?
+90 (370) 418 84 87
ÖN DEĞERLENDİRME


 
1. Önerilen model başvurusu yapılan tema ile ilgili mi?
 
EVET     HAYIR  
 
Önerilen model, başvurusu yapılan temaya uygun değilse değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2. Önerilen tasarım etik kurallara uygun mu?
 
EVET     HAYIR  
 
Önerilen model etik kurallara uygun değilse değerlendirme dışı bırakılacaktır. Etik kurallar; toplumun milli-manevi değerleri ile hukuk kurallarını kapsamaktadır.

3. Özgün Değer (40 Puan):

Önerilen modelin sorun olan veya geliştirilmesi gereken bir konuda; sorunu çözen, sistemi geliştiren ya da yapıyı değiştiren yenilikçi bir tasarım olması dikkate alınır.

4. Çözüm Yöntemi (30 Puan):

Önerilen çözüm yönteminin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği dikkate alınır.

5. Yaygın Etki (30 Puan):

Önerilen modelin toplumsal, ekonomik, çevresel, kültürel, sportif vb. etkileri dikkate alınır. Bu kapsamda önerilen modelin yerel, bölgesel veya ulusal etki düzeyi, sahiplenilebilirliği ve yarar sağlayacağı hedef kitle büyüklüğü dikkate alınır.