Loading...
Sosyalfest 2-3 Mart'ta Sen Nerdesin?
+90 (370) 418 84 87
Kategoriler

Sosyalfest Fotoğraf Maratonu Yarışması


Tema Kodu: SF-YT15

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SOSYALFEST FOTOMARATON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Adı: Sosyalfest Fotoğraf Maratonu Yarışması


2. Yarışmanın Konusu ve Amacı:
a. Yarışmanın konusu; “Sizin Gözünüzden Sosyalfest”dir.

b. Yarışmanın amacı; Sosyalfest süresince “Sizin Gözünüzden Sosyalfest” teması ile 2-3 Mart 2024 tarihlerinde Karabük Üniversitesi tarafından ülkemizde ilki gerçekleştirilecek olan Sosyalfest (Sosyal Bilimler Festivali) süresince yapılacak olan yarışmalar, etkinlikler, söyleşiler, atölye çalışmaları vb. tüm etkinlikleri takip ederek Sosyalfestin temasına uygun fotoğrafların çekilmesi amaçlanmaktadır.


3. Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.


4. Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.


5. Yarışma Koşulları:
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışmaya üniversite öğrencileri katılabilir.

c. Yarışma; Sosyalfest düzenleme kurulu üyeleri, seçici kurul üyeleri hariç amatör ve profesyonel üniversite ve lise öğrencilerinin katılımına açıktır. 

d. Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

e. Yarışmaya teslim edilen fotoğrafların 02 Mart 2023 günü saat 09:00 ile 03 Mart 2023 günü saat 11:00 (fotoğrafların kayıt masasına son teslim saati) tarih ve saat aralığında (kayıt yaptırdıktan sonra ve belirtilen son tarih ve saate kadar) Sosyalfest alanlarında çekilmiş olması  zorunludur. Kaydolmadan önce çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

f. Yarışmaya, 02 Mart 2024 tarihlerinde saat 09.00 ile 15:00 arasında Karabük Üniversitesi Demirçelik Kampüsü Sosyal Yaşam Merkezi Alanında belirlenen (KAYIT MASASININ OLACAĞI YER) kayıt masasına gelip şahsen “Katılım Başvuru Formu” doldurularak kaydolan kişiler katılabilir. Kayıt sırasında Öğrenci Kimliği veya belgesi, T.C Nüfus cüzdanı veya pasaportunun katılımcıların yanlarında bulunması gereklidir. Belirtilen saat ve tarih dışında kayıt işlemi yapılmayacaktır. Kayıt sırasında çekilecek ilk fotoğraf, yarışmacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir. Çekilen fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Birden fazla fotoğraf makinesi kullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kaydettirilmesi gerekecektir.

g. Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlanması yapılır. Fotoğraf makinesi (makinelerin), drone ve bellek kartlarının seri numarası alınır. Her katılımcı kendi adına kaydedilen fotoğraf makinesi ve drone ile yarışmaya katılabilir. Aynı makineyi veya drone’u birden fazla katılımcı kullanamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

h. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

i. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb. çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir dron’u bir kişi kullanmalıdır.

j. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

k. Nitelik ve nicelik olarak şartnameye uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılır.

l. Bu yarışmaya, yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez. Gönderilen eserlerin, telif hakkını elinde bulunduran kişi tarafından tüm bölümlerinin fotoğraflanması gerekmektedir. 

m. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

n. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 o.Kural ihlallerinde, yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

p. Fotomaraton yarışma jürisi, sergileme bedeli üzerinden ücretlendirmek koşuluyla (500 TL, BeşYüz Türk Lirası) en fazla 20 eseri sergileme için seçebilir. Katılımcı sergileme için seçilen eserinin Sosyalfest ve Karabük Üniversitesi medya organlarında, resmi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına, afiş veya görsel içerik tasarımlarında kullanılmasına izin vermeyi kabul eder.

q. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü ya da en yüksek kaliteli halini katılımcıdan isteyebilir.

r. Karabük Üniversitesi Sosyalfest Fotomaraton Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Karabük Üniversitesi Sosyalfest Fotomaraton Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Karabük Üniversitesi Sosyalfest Fotomaraton Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmak hakkına sahiptir.

s. Katılımcılar sergileme ve satın alma hariç ödül grubundan en fazla bir ödül alma hakkına sahiptir.


6. Telif (Kullanım) Hakkı:
a. Yarışmada ödül (derece ve sergileme) alan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Karabük Üniversitesine ve Sosyalfest’e ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.

b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin (katılımcının) ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi (katılımcı) ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.

c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

e. Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin (katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

f. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

g. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar, Karabük Üniversitesi ve Sosyalfest (Instagram, X, Facebook vb.) ait Sosyal Medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

h. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.


7. Diğer Hususlar:
a. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920x1080 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m en fazla
2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b. Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), Karabük Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Ödül töreninde fotoğraf sahibinin bulunamaması söz konusu olursa ödül, fotoğraf sahibinin önceden belirlediği ve yazılı olarak Karabük Üniversitesine bildirdiği bir temsilciye verilir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir. Ödüller en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar ödenir.

c. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir. 

d. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul kararları geçerlidir.


8. Eserlerin Teslim Edilmesi:
a.
Fotoğraf teslimi kayıt masasına elden yapılacaktır. Online ya da e-posta yoluyla gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

b. Teslim edilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

c. Katılımcılar fotoğraflarını teslim etmeye getirdiklerinde fotoğraf makinelerinin aktarıma hazır olmasından kendileri sorumludur. 

d. Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-300 DPI çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 10 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda fotoğraf (lar) kabul edilmeyecektir.


9.    Jüri Üyeleri (Ada göre alfabetik sırayla): 

a. Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

b. Seçici Kurul değerlendirmesi tek turda yüz yüze yapılacaktır.

c. Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda Oy hakkı olmayan bir Karabük Üniversitesi temsilcisi bulunacaktır. Yarışma sonuçlandığında sonuç tutanağı Karabük Üniversitesi temsilcisine teslim edilir. En az 3 nüsha hazırlanır. 

10. Yarışma Takvimi:
Kayıt Gün ve Saatleri            : 2 Mart 2024, 09.00 ile 15:00 arası 

Kayıt Yeri ve Kayıt Masası    : Karabük Üniversitesi Demirçelik Kampüsü Sosyal Yaşam Merkezi Alanındaki Kayıt Masası

Yarışma Başlangıç                 : 02 Mart 2024 09:00 (kayıt yaptırdıktan sonra) 

Son Teslim Tarihi ve Saati    : 03 Mart 2024 günü saat 11:00

Seçici Kurul Toplantı Tarihi    : 03 Mart 2024

Ödül Töreni                              : 03 Mart 2024
 
11.    Yarışma Ödülleri:
•    Birincilik Ödülü    : Teşekkür Belgesi+ 5.000 TL

•    İkincilik Ödülü    : Teşekkür Belgesi + 3.000 TL

•    Üçüncülük Ödülü    : Teşekkür Belgesi + 2.000 TL

•    Sergileme (en fazla 20 adet) : 500 TL

12.    Yarışma Sekretaryası-İletişim:
Adı ve Soyadı : Abdulkadir AÇAR

E-posta Adresi: abdulkadiracar@karabuk.edu.tr

Adres    : Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi